Investigació i recerca

En l’àmbit de l’ensenyament a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, és important estar al corrent tant de les tendències en pedagogia com en psicologia. Disposar d’aquests coneixements ens permet aplicar metodologies i intervencions basades en l’evidència que acabaran repercutint en els processos d’ensenyament i aprenentatge que apliquem a l’aula.

A continuació trobareu projectes d’investigació i recerca realitzats per professionals de l’escola.

Estudi de la disfunció executiva: la creació d’estratègies educatives compensatòries

Aquest projecte d’investigació i innovació pedagògica s’inscriu en el moment actual, on la neurociència té un pes essencial per comprendre els trastorns de l’espectre autista. En el nostre context d’escola d’educació específica és imprescindible comprendre les estructures del cervell, el seu funcionament i les implicacions per a la pràctica educativa.

Us convidem a llegir i a gaudir d’aquest treball rigorós en la seva part teòrica i d’hipòtesi de treball i, alhora, molt pràctic per la presentació de material complementari, a l’annex.Programa de millora de les habilitats socials per a alumnes amb trastorn de l’espectre autista

Aquest treball neix amb la voluntat de crear un programa que englobi totes les habilitats socials prioritàries per treballar amb alumnes amb TEA i poder millorar la seva competència social i comunicativa.Programa de intervención conductual en alimentación para TEA de bajo funcionamiento