Política de privacitat

El titular del present Lloc és Fundació Bellaire, amb domicili social a Bellaterra (Barcelona), carrer Ramon Llull, 29-31; inscrita amb el nº 2598, en el Registre de Fundacions i proveïda de C.I.F G08507600.

Les dades facilitades pels Usuaris (d'ara endavant "Dades Personals") seran incorporades en un Fitxer responsabilitat del TITULAR, i no seran cedides excepte amb la finalitat de poder respondre a la seva sol·licitud, prestar els Serveis sol·licitats de forma correcta o aquelles cessions previstes en la legislació vigent.

Els Usuaris que facilitin les seves dades autoritzen el TITULAR perquè pugui utilitzar-les amb la finalitat de posar a la seva disposició, de la forma més còmoda possible, informació rellevant del TITULAR que pogués ser del seu interès. Si l'Usuari desitja revocar l’anterior autorització, sense caràcter retroactiu, ha d'enviar un missatge a bellaire@fundaciobellaire.cat indicant en l'assumpte baixa postal i/o email, on email serà l'adreça de correu que desitja donar de baixa. Si per qualsevol motiu decideix no fer res, la seva adreça de correu postal i electrònic seguirà en la nostra base de dades, entenent-se que accepta aquests termes i condicions.

Qualsevol Usuari podrà accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades personals, dirigint l'oportuna sol·licitud a Fundació Bellaire, Bellaterra (Barcelona), carrer Ramon Llull, 29-31.

Tota la informació que faciliti l'Usuari haurà de ser pròpia i veraç.

D'igual forma, serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada al TITULAR permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al TITULAR o a tercers per la informació que faciliti.

EL TITULAR ha adoptat els nivells de seguretat de Protecció de Dades Personals legalment requerits i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.