Ideari

La Fundació Bellaire és una entitat sense afany de lucre que es dedica a l’atenció i educació dels infants i adolescents diagnosticats de TEA.

La Institució no és la suma de teràpies i ensenyaments desvinculats els uns dels altres sinó un marc global dins del qual s’intervé a nivell  pedagògic, terapèutic i social. És un conjunt en si mateix, on tots els espais, activitats i personal funcionen com a agents educatius.

Volem donar un tracte d’absolut respecte als nostres alumnes, construint vincles afectius i relacions de confiança per afavorir la construcció de la seva identitat i l’adquisició de tots els aprenentatges possibles per aconseguir una millor qualitat de vida i d’integració social.