Patronat

Patronat  
Presidència Esther Trepat i de Ancos
Vicepresidència Eulàlia Camós i Grau
Vocals Maria Antònia Ferrer i Dalmau
  Joaquim Vidal i Gispert
Secretaria Cecília Hernández de Lorenzo i Millet
Direcció general  
Direcció Olga Gisbert i Reig
Gestió Lídia Sunyer i Casajoana