Patronat

Patronat  
Presidència Esther Trepat i de Ancos
Vicepresidència Eulàlia Camós i Grau
Vocals Maria Antònia Ferrer i Dalmau
  Joaquim Vidal i Gispert
Secretaria Sebastià Expósito i Prat
Direcció general  
Direcció Olga Gisbert i Reig
Sotsdirecció Lluís Valero i Cladera
Gestió Lídia Sunyer i Casajoana