Consell Escolar

Directora Olga Gisbert Reig
Representants de la titularitat Sebastià Exposito Prat
  Eulàlia Camós Grau
  Esther Trepat De Ancos
Representants del professorat Bàrbara Vives Saura
  Marta Padrós Fornieles
  Anna Sanz Pedreño
  M.Josep Sanchez Montalban
Representants dels pares i les mares Marta Marsal Aspachs
  Esther Martínez Martínez
  Martina Homedes Amat
  Anabel Romero Perera
Representant del PAS Lídia Sunyer Casajoana
Representant PAE Lluis Valero Cladera
Secretària Lídia Sunyer Casajoana