Tutors, Educadors i Psicòlegs

Jordi Bataller i Bosch
Diplomat en Magisteri d’Educació Especial
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015

Aina Campi i Solé
Llicenciada en Psicologia
Postgrau en Psicopatologia Clínica
Postgrau d’Especialització en TEA (en curs)
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015

Mercè Cortés i Valverde
Diplomada en Educació Social
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015

Mercè Cunill i Corbera
Diplomada en Educació Social
Llicenciada en Psicopedagogia
Postgrau en Trastorns de Personalitat i Conducta
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015

Joana Elósegui Goya
Grau en Teràpia Ocupacional
Màster en Atenció temprana
Formació oficial en Integració sensorial
Curs especialista universitaria en equinoteràpia

Clara Fontanals i Padrós
Grau en Psicologia (doble menció Clínica Infanto-Juvenil i Adults)
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària. PGS

Berta Gangonells Suárez
Grau en Teràpia Ocupacional

Olga Gisbert i Reig
Llicenciada en Psicologia (UAB)
Especialista en Psicologia Clínica (MEC)
European Certificate in Psychology (EFPA)
European Specialist Certificate in Psychotherapy (EFPA)
XXI Premi Investigació Pedagògica i Experiències Didàctiques M.E.C.
Treball: “El nen amb autisme a l’escola ordinària. Inclusió i integració”
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015
Acreditació ADOS (Austism Diagnostic Observation Schedule)

Raquel González i Moreno
Llicenciada en Pedagogia
Llicenciada en Psicopedagogia
Màster en TEA

Laura Jiménez Montilla
Diplomada en Magisteri d’Audició i Llenguatge
Diplomada en Logopèdia
Màster en Psicopedagogia
Postgrau Trastorns de la Lectoescriptura

Marisol Juhé i del Valle
Diplomada en Magisteri d’Educació Especial
Postgrau en TEA
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015

Mar Melendo i Giménez
Graduada en Educació Primària (Menció NEE)

Mireia Nadal i Vicente
Llicenciada en Psicologia. PGS.
Màster en Psiquiatria i Psicologia infància i adolescència
Graduada en Educació Primària (menció pedagogia terapèutica)

Marta Padrós i Fornieles
Llicenciada en Psicologia. PGS
Màster Psiquiatria i Psicologia Infància i adolescència
Màster Iniciació Investigació en Salut Mental
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015
Acreditació ADOS (Austism Diagnostic Observation Schedule)

Anna Pastor i Carranza
Llicenciada en Psicologia. Acreditació PGS
Màster en Logopèdia
Màster en Psicopatologia Clínica
Màster en Psicoteràpia (en curs)
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015
Acreditació ADOS (Austism Diagnostic Observation Schedule)

Núria Revelles Ciuraneta
Tècnic Superior en Integració social (en curs)

Berta Rotés i Casado
Llicenciada en Psicopedagogia
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015

Marc Sánchez i Lahosa
Diplomat en Magisteri Educació Especial
Màster en TEA
Postrgau d’Especialització Psicomotricitat i Neuromotricitat.

Maria Josep Sánchez i Montalbán
Graduada en Psicologia (Menció en Psicologia Clínica i de la Salut)
Màster en Musicoteràpia
Postgrau d’Especialització en TEA (en curs)
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015

Anna Sanz i Pedreño
Diplomada en Magisteri d’Educació Primària
Llicenciada en Psicologia. PGS
Màster en Psicologia Clínica i de la Salut
Màster en TEA
Màster en Necessitats educatives especials i atenció temprana
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015

Júlia Subirà i Felip
Graduada en Educació Primària (Menció NEE)
Grau en Educació infantil (en curs)

Maria Tomàs i Fleck
Diplomada en Magisteri d’Educació Especial
Postgrau d’Especialització en TEA
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015

Lluís Valero i Cladera
Diplomat en Educació Social
Llicenciat en Psicologia. PGS
Postgrau en Psicopatologia Clínica
Màster en Psicoteràpia (en curs)
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015
Acreditació ADOS (Austism Diagnostic Observation Schedule)

Bàrbara Vives i Saura
Diplomada en Magisteri d’Educació Especial
Postgrau en TEA
Màster en Comunitat Sorda i Intèrpret de Llengua de Signes Catalana
Màster en Psicopedagogia
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015