Recursos formatius, investigació i recerca

En l’àmbit de l’ensenyament i la intervenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, és important estar actualitzat tant de les tendències en pedagogia com en psicologia. Disposar d’aquests coneixements ens permet aplicar metodologies i intervencions basades en l’evidència que acabaran repercutint en la intervenció que apliquem a l’aula i en les evolucions dels nostres usuaris.

De l’experiència del treball diari amb els infants i adolescents que atenem, i de l’actualització i la formació permanent imprescindible per a oferir una atenció de qualitat, l’equip de l’escola crea materials i recursos molt útils per a entendre i intervenir en bona part de les àrees en què les persones amb TEA necessiten suport. Volem compartir alguns d’aquests recursos i investigacions, donant resposta, així, a un dels objectius de la Fundació.