Investigació i recerca

A continuació trobareu projectes d’investigació i recerca realitzats per professionals de l’escola.

Proposta d’intervenció: com establir una bona xarxa de suport en l’acabament de l’etapa escolar
Marc Sánchez Lahosa

La generalització dels aprenentatges a altres entorns quotidians és un dels reptes que tenim les persones que treballem amb persones amb autisme. Aquest repte és encara més intens quan arriba el moment de la sortida de l’alumne del centre cap a recursos d’adults. Tot i que es comença a treballar amb antelació, aquest canvi sovint genera incertesa. Tot allò que ha anat construint l’alumne amb l’ajuda de professionals i familiars, caldria poder-ho traspassar amb garanties al nou centre que acollirà l’alumne perquè el canvi sigui exitós i no es perdin tots aquells suports i ajudes que ha anat adquirint. I en aquest treball se’n fa una proposta d’intervenció específica.


Perfil femení de l’autisme: oportunitats de millora en la detecció i la intervenció
Lluís Valero Cladera

Les evidències de l’existència d’un fenotip femení de l’autisme, amb clares diferències del perfil que presenten els homes, cada vegada son més importants. Aquest treball ofereix la oportunitat d’endinsar-se en una revisió actual de la bibliografia científica sobre la temàtica i intentar analitzar quines implicacions se’n deriven per a la intervenció i el diagnòstic d’aquest col·lectiu.


Ansietat en l’autisme: recursos per a la detecció i intervenció a l’aula
Aina Campi Solé

L’ansietat és una emoció que les persones experimentem alguna vegada davant
d’experiències diverses de la vida. És una reacció d’autoprotecció que es desencadena
davant d’una situació de perill. Però quan els nivells d’ansietat són molt alts, el
patiment pot esdevenir insuportable. L’autisme, pel que comporta de necessitat de
tenir el control i les rutines, sovint va associat a l’ansietat.

Aquest és un treball d’investigació que busca eines per detectar d’on sorgeixen les
ansietats i com podem intervenir a l’aula per ajudar als nostres alumnes a fer-hi front.


Musicoteràpia i autisme
M. Josep Sánchez Montalban

L’autor Abordo, entén el treball amb la música com a quelcom plurimodal i assenyala
que amb les cançons i la selecció de música editada, es genera tot un univers des
d’on és possible estimular i millorar la comunicació en els individus.

Els objectius generals que es persegueixen en aquest treball de recerca són millorar
estratègies de comunicació, desenvolupar habilitats socials, disminuir
comportaments repetitius i desenvolupar la creativitat amb els nostres alumnes amb
TEA.


Estudi de la disfunció executiva: la creació d’estratègies educatives compensatòries
Bàrbara Vives i Laia Rigau

Aquest projecte d’investigació i innovació pedagògica s’inscriu en el moment actual, on la neurociència té un pes essencial per comprendre els trastorns de l’espectre autista. En el nostre context d’escola d’educació específica és imprescindible comprendre les estructures del cervell, el seu funcionament i les implicacions per a la pràctica educativa.

Us convidem a llegir i a gaudir d’aquest treball rigorós en la seva part teòrica i d’hipòtesi de treball i, alhora, molt pràctic per la presentació de material complementari, a l’annex.


Programa de millora de les habilitats socials per a alumnes amb trastorn de l’espectre autista
Bàrbara Vives

Aquest treball neix amb la voluntat de crear un programa que englobi totes les habilitats socials prioritàries per treballar amb alumnes amb TEA i poder millorar la seva competència social i comunicativa.


Programa de intervención conductual en alimentación para TEA de bajo funcionamiento
Anna Sanz Pedreño

Associat a l’autisme, sovint, apareixen trastorns de la conducta alimentària. Ja sigui per
ingestes massa selectives o d’elements no comestibles, per voracitat, hipersensibilitat
o altres problemes.

Bellaire, com a centre terapèutic, és el lloc idoni per treballar aquestes conductes
donat que l’atenció en l’horari de menjador està atès pels propis referents de l’infant i
assessorats en tot moment.