Treball en confinament

Arran de l’aparició del Covid-19 al febrer de 2020, i totes les mesures que se’n van derivar (estat d’alarma, confinament domiciliari, tancament de serveis i espais de trobada presencials) Bellaire va adaptar-s’hi i va seguir donant atenció als usuaris i les seves famílies.

Vam engegar l’AULA VIRTUAL utilitzant totes aquelles estratègies tecnològiques a l’abast per seguir amb l’activitat psicoeducativa des de casa. De manera estreta amb les famílies, a través de tots els canals disponibles (correu electrònic, telèfon, videotrucades) vam treballar perquè oferir tots els serveis possibles als nostres usuaris i famílies, facilitant entre d’altres:


  • Una estructura d’activitats i rutines setmanal.

  • Material didàctic i de comunicació a través de tutorials i de la plataforma GoogleDrive

  • Espais de trobada virtual amb els alumnes i les famílies per oferir suport psicoeducatiu i emocional