Col·laboració amb l’escola Ramon Fuster
01/01/2018

Aquest curs, hem iniciat una col·laboració amb l’escola Ramon Fuster com a part del projecte de la Fundació Bellaire de treball conjunt entre l’escola ordinària i l’escola especial. Des de l’escola entenem, com un dels objectius prioritaris, treballar per a la integració escolar i social dels nostres alumnes.

En aquesta col·laboració, una mestra especialista en expressió visual i plàstica de l’escola Ramon Fuster ha començat a desenvolupar uns tallers amb dos dels grups de l’escola amb l’objectiu de treballar la flexibilitat a través dels experiments, la pintura i el dibuix. L’activitat es basa en el treball del rostre i les pròpies emocions i la seva relació amb els colors.