Organització

Patronat

Esther Trepat i de Ancos

Presidència

Joaquim Vidal i Gispert

Vicepresidència

Montserrat Garcia i Picañol

Vocal

Marta Osarte Salvany

Vocal

Sebastià Expósito i Prat

Secretaria

Direcció general

Olga Gisbert i Reig

Direcció

Lluís Valero i Cladera

Sotsdirecció

Lídia Sunyer i Casajoana

Gestió

Consell Escolar

Directora

Olga Gisbert Reig

Representants de la titularitat

Montserrat Garcia i Picañol
Joaquim Vidal i Gispert
Sebastià Expósito i Prat

Representants del professorat

Marga Serrano i Martí
Laura Jiménez i Montilla
Marisol Juhé i del Valle
Júlia Subirà i Felip

Representants dels pares i les mares

Anabel Romero i Perera
Martina Homedes i Amat
Esther Martínez i Martínez
Montserrat Basterretxea i Pujol

Representant del PAS

Lídia Sunyer Casajoana

Representant PAE

Lluis Valero Cladera

Secretària

Lídia Sunyer Casajoana

Personal docent

Jordi Bataller i Bosch

Jordi Bataller i Bosch

Diplomat en Magisteri d’Educació Especial
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015

Aina Campi i Solé

Aina Campi i Solé

Llicenciada en Psicologia 
Postgrau en Psicopatologia Clínica
Postgrau d’Especialització en TEA 
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015

Sílvia Cruz Cruells

Sílvia Cruz Cruells

Graduada en Educació Primària (Menció At. Diversitat)
Màster universitari en Dificultats d’aprenentatge i trastorns del llenguatge
Postgrau d’Especialització en TEA

Mercè Cunill i Corbera

Mercè Cunill i Corbera

Diplomada en Educació Social 
Llicenciada en Psicopedagogia 
Postgrau en Trastorns de Personalitat i Conducta 
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015

Sònia Digón

Sònia Digón

Graduada en Educació Infantil
Màster en Educació Especial
Tècnica superior en Educació infantil

Joana Elósegui Goya

Joana Elósegui Goya

Grau en Teràpia Ocupacional
Màster en Atenció temprana
Formació oficial en Integració sensorial
Curs especialista universitaria en equinoteràpia

Berta Gangonells Suárez

Berta Gangonells Suárez

Grau en Teràpia Ocupacional
Postgrau en Teoria i pràctica de la Integració sensorial en Teràpia Ocupacional
Grau en Educació primària (menció NEE)

Olga Gisbert i Reig

Olga Gisbert i Reig

Llicenciada en Psicologia
Especialista en Psicologia Clínica  
European Certificate in Psychology (EFPA) 
European Specialist Certificate in Psychotherapy (EFPA) 
XXI Premi Investigació Pedagògica i Experiències Didàctiques M.E.C. 
Treball: “El nen amb autisme a l’escola ordinària. Inclusió i integració” 
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015 
Acreditació ADOS (Austism Diagnostic Observation Schedule)

Raquel González i Moreno

Raquel González i Moreno

Llicenciada en Pedagogia 
Llicenciada en Psicopedagogia 
Màster en TEA

Laura Jiménez Montilla

Laura Jiménez Montilla

Diplomada en Magisteri d’Audició i Llenguatge
Diplomada en Logopèdia
Màster en Psicopedagogia
Postgrau Trastorns de la Lectoescriptura
Postgrau d’Especialització en TEA

Marisol Juhé i del Valle

Marisol Juhé i del Valle

Diplomada en Magisteri d’Educació Especial 
Postgrau en TEA 
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015

Marta Lindes Jusmet

Marta Lindes Jusmet

Diplomada en Magisteri d’Educació Especial
Diplomada en Logopèdia

Sílvia Martínez Parramon

Sílvia Martínez Parramon

Grau en Psicologia (menció Clínica)
Màster en Psicologia General Sanitària
Màster en Trastorns de la comunicació i el llenguatge
Postgrau d’Especialització en TEA

Marta Padrós i Fornieles

Marta Padrós i Fornieles

Llicenciada en Psicologia. PGS 
Màster en Psiquiatria i Psicologia infància i adolescència 
Màster en Iniciació en l’Investigació en Salut Mental 
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015 
Acreditació ADOS (Austism Diagnostic Observation Schedule)

Anna Pastor i Carranza

Anna Pastor i Carranza

Llicenciada en Psicologia. PGS 
Màster en Logopèdia 
Màster en Psicopatologia Clínica 
Màster en Psicoteràpia (en curs) 
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015 
Acreditació ADOS (Austism Diagnostic Observation Schedule)

Patrícia Pérez

Patrícia Pérez

Grau en Educació Primària (menció NEE)

Núria Revelles i Ciuraneta

Núria Revelles i Ciuraneta

Tècnic Superior en Integració social
Grau en Educació primària (menció NEE)

Anna Sanz i Pedreño

Anna Sanz i Pedreño

Diplomada en Magisteri d’Educació Primària 
Llicenciada en Psicologia. PGS 
Màster en Psicologia Clínica i de la Salut 
Màster en TEA
Màster en Necessitats educatives especials i atenció temprana
Postgrau en Pedagogia Montessori en Educació Especial
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015

Marga Serrano

Marga Serrano

Grau en Psicologia

Júlia Subirà i Felip

Júlia Subirà i Felip

Graduada en Educació Primària (Menció NEE)
Grau en Educació Intantil (en curs)

Maria Tomàs i Fleck

Maria Tomàs i Fleck

Diplomada en Magisteri d’Educació Especial 
Postgrau d’Especialització en TEA 
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015

Lluís Valero i Cladera

Lluís Valero i Cladera

Llicenciat en Psicologia. PGS
Diplomat en Educació Social
Postgrau d’Especialització en TEA
Postgrau en Malaltia Mental i Alteracions de la Conducta en Persones amb Discapacitat Intel·lectual
Postgrau en Psicopatologia Clínica 
Màster en Psicoteràpia (en curs) 
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015 
Acreditació ADOS (Austism Diagnostic Observation Schedule)
Acreditació ADI-R (Autism Diagnostic Interview Revised)

Bàrbara Vives i Saura

Bàrbara Vives i Saura

Diplomada en Magisteri d’Educació Especial 
Màster en Psicopedagogia 
Postgrau en TEA 
Màster en Comunitat Sorda i Intèrpret de Llengua de Signes Catalana
Curs Actualització TEA. Bellaire set. 2015