Taller pràctic en aules digitals
01/09/2021

Per a poder aprofundir i utilitzar totes les potencialitats que ens donen les aules digitals, el personal de Bellaire va participar en dos tallers pràctics sobre l’ús d’aquests dispositius a l’aula. Els tallers els va oferir la Fundació Collserola, des del seu departament d’Informàtica.