Ansietat en l’autisme: recursos per a la detecció i intervenció a l’aula

Aina Campi Solé

L’ansietat és una emoció que les persones experimentem alguna vegada davant d’experiències diverses de la vida. És una reacció d’autoprotecció que es desencadena davant d’una situació de perill. Però quan els nivells d’ansietat són molt alts, el patiment pot esdevenir insuportable. L’autisme, pel que comporta de necessitat de tenir el control i les rutines, sovint va associat a l’ansietat.

Aquest és un treball d’investigació que busca eines per detectar d’on sorgeixen les ansietats i com podem intervenir a l’aula per ajudar als nostres alumnes a fer-hi fron

Ansietat en l’autisme: recursos per a la detecció i intervenció a l’aula