Impacte de les alteracions de la son en l’autisme: relació amb el desenvolupament, al conducta i els problemes de salut mental

Lluís Valero Cladera

Les alteracions de la son es troben entre els símptomes comòrbids més habituals en l’autisme. Tenen una alta prevalença i la seva causa és encara poc coneguda i deguda a múltiples factors. Tenen un alt impacte en el nucli de convivència familiar, i una forta repercussió negativa en el funcionament diari i la qualitat de vida de les persones autistes. La intervenció en aquesta àrea ha de tenir sempre en compte a la persona, el cuidador i el context; i és bàsicament un tractament conductual sistematitzat.

Impacte de les alteracions de la son en l’autisme