Perfil femení de l’autisme: oportunitats de millora en la detecció i la intervenció

Lluís Valero Cladera

Les evidències de l’existència d’un fenotip femení de l’autisme, amb clares diferències del perfil que presenten els homes, cada vegada son més importants. Aquest treball ofereix la oportunitat d’endinsar-se en una revisió actual de la bibliografia científica sobre la temàtica i intentar analitzar quines implicacions se’n deriven per a la intervenció i el diagnòstic d’aquest col·lectiu.

Perfil femení de l’autisme: oportunitats de millora en la detecció i la intervenció