Proposta d’intervenció: com establir una bona xarxa de suport en l’acabament de l’etapa escolar

Marc Sánchez Lahosa

La generalització dels aprenentatges a altres entorns quotidians és un dels reptes que tenim les persones que treballem amb persones amb autisme. Aquest repte és encara més intens quan arriba el moment de la sortida de l’alumne del centre cap a recursos d’adults. Tot i que es comença a treballar amb antelació, aquest canvi sovint genera incertesa. Tot allò que ha anat construint l’alumne amb l’ajuda de professionals i familiars, caldria poder-ho traspassar amb garanties al nou centre que acollirà l’alumne perquè el canvi sigui exitós i no es perdin tots aquells suports i ajudes que ha anat adquirint. I en aquest treball se’n fa una proposta d’intervenció específica.

Proposta d’intervenció: com establir una bona xarxa de suport en l’acabament de l’etapa escolar