Programa de millora de les habilitats socials per a alumnes amb trastorn de l’espectre autista

Bàrbara Vives

Aquest treball neix amb la voluntat de crear un programa que englobi totes les habilitats socials prioritàries per treballar amb alumnes amb TEA i poder millorar la seva competència social i comunicativa

Portada, agraïments i índex
Programa de millora de les habilitats socials per alumnes amb TEA
Annex