Estudi de la disfunció executiva: la creació d’estratègies educatives compensatòries

Bàrbara Vives i Laia Rigau

Aquest projecte d’investigació i innovació pedagògica s’inscriu en el moment actual, on la neurociència té un pes essencial per comprendre els trastorns de l’espectre autista. En el nostre context d’escola d’educació específica és imprescindible comprendre les estructures del cervell, el seu funcionament i les implicacions per a la pràctica educativa.

Us convidem a llegir i a gaudir d’aquest treball rigorós en la seva part teòrica i d’hipòtesi de treball i, alhora, molt pràctic per la presentació de material complementari, a l’annex

Estudi de la disfunció executiva: La creació d’estratègies educatives compensatòries
Abstract
Annex